moyamoya40

(コメントはありません)

moyamoya40のタイピング

キーボードぐるぐる

キーボードぐるぐる

QWER・・・キーボードの順番通りに打つだけです。

プレイ回数757
長文英字26打
  
1