rena

2019年 漢検2級 !

renaのタイピング

間違えた同音異義語

間違えた同音異義語

間違えやすい同音異義語です。

プレイ回数201
長文かな3116打
間違えた四字熟語

間違えた四字熟語

中学受験レベルの四字熟語です。

プレイ回数136
長文かな1186打
間違えた慣用句3

間違えた慣用句3

中学受験レベルの慣用句です。

プレイ回数120
長文かな940打
間違えた慣用句2

間違えた慣用句2

中学受験レベルの慣用句です。

プレイ回数122
長文かな1143打
間違えた慣用句1

間違えた慣用句1

中学受験レベルの慣用句です。

プレイ回数243
長文かな904打
生年月日タイピング1~12月

生年月日タイピング1~12月

プレイ回数334
長文120秒
四字熟語 一般常識編

四字熟語 一般常識編

一般常識 24問

プレイ回数689
かな293打
慣用句 一般常識編

慣用句 一般常識編

一般常識 14問

プレイ回数617
長文かな610打
間違いやすい日本語

間違いやすい日本語

うっかり間違えてしまう日本語を集めました。

プレイ回数398
長文かな1069打
間違いやすいカタカナ語

間違いやすいカタカナ語

うっかり間違えてしまうカタカナを集めました。

プレイ回数273
長文かな1041打
敬語2

敬語2

敬語の練習です。

プレイ回数507
571打
敬語1

敬語1

敬語の練習です。

プレイ回数468
729打
1 2 3 4